Marieto Enterprise

Η Marieto Enterprise είναι μια ελληνική εταιρεία οπτικοακουστικής παραγωγής που δραστηριοποιείται στον τομέα της οπτικοακουστικής παραγωγής και διανομής από το 1990. Κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας της, η εταιρεία έχει επεκτείνει το φάσμα δραστηριοτήτων της.

Άλλες δραστηριότητες

Η επιχείρηση Marieto ασχολείται με την εμπορική εκμετάλλευση κινηματογράφων και θεάτρων, καθώς και με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παρά το γεγονός ότι το φάσμα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει πολυάριθμα πεδία δράσης, η εταιρεία τα τελευταία χρόνια εστιάστηκε τις προσπάθειές της στην οπτικοακουστική παραγωγή ντοκιμαντέρ και ταινιών.

Απόκτηση και χρήση νέων τεχνολογιών στην οπτικοακουστική παραγωγή

Οι φιλοδοξίες της εταιρείας αφορούν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα των παραγωγών ψηφιακής τεχνολογίας και ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο και αυτό θα απαιτήσει επενδύσεις στον εξοπλισμό και στους ανθρώπινους πόρους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης προσωπικού υψηλής κατάρτισης και εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση Νέων και προηγμένων τεχνολογιών.

Επέκταση και συνεργασία

Η επέκταση και συνεργασία της επιχείρησης με άλλες εταιρείες οπτικοακουστικών μέσων σε διεθνές επίπεδο, για παράδειγμα για απόκτηση και εμπορική εκμετάλλευση, διανομή ευρωπαϊκών ταινιών στην Ελλάδα ή για διερεύνηση κοινών παραγωγικών δυνατοτήτων, έδωσε την ευκαιρία στην Marieto Enterprise να δημιουργήσει ενδιαφέρουσες συνεργασίες και διασυνδέσεις με άλλα Ευρωπαϊκά Οπτικοακουστικών επιχειρήσεων. Ο παράγοντας αυτός θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη μεταφορά της προηγμένης τεχνολογικής γνώσης, η οποία θα βελτιώσει τη θέση της εταιρείας στην τοπική και ευρύτερη διεθνή αγορά οπτικοακουστικής παραγωγής.

Marieto Enterprise

© 2023

website created by nondev